Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Những yêu cầu để được cấp visa Eb2

Visa định cư Mỹ này dành cho các người sở hữu bằng cấp cao (M.S., Ph.D., J.D., M.B.A., M.A.) hay chứng minh được khả năng đặc biệt trong lãnh vực công nghệ và buôn bán.tiêu chí của visa visa dành đầu tiên hai này là 40.000 visa hàng năm cộng số visa còn dư lại của visa ưu tiên một.

Kỹ sư mang bằng đại học về Kỹ sư Cơ khí và 5 năm kinh nghiệm tương đương có bằng M.S.về kỹ sư

Thẻ xanh visa này có thể được cấp cho nhân viên khiến cho việc cho doanh nghiệp với hoạt động tại Mỹ nhưng ko có thương hiệu mang đơn vị mẹ ở nước ngoài.

Trước lúc nộp đơn bảo lãnh visa ưu tiên thứ 2, người chủ phải xin giấy chứng chỉ cần lao. Quá trình này mang thể gây chậm trễ việc cấp thẻ xanh trong khoảng 6 đến 18 tháng tùy theo tiểu bang.

NIW được cấp cho những người sở hữu năng khiếu đặc biệt khiến cho việc trong lãnh vực buôn bán hay nghiên cứu hay có bằng cao sở hữu thể chứng minh được rằng hoạt động của họ sở hữu lợi ích phổ biến cho nền kinh tế đất nước, hệ thống sức khỏe hay an sinh của Hoa Kỳ.


Để chứng minh khả năng đặc trưng, USCIS đòi hỏi chứng từ gồm với chí ít 3 trong số những văn kiện sau đây:

- Bằng cấp của một trường với can hệ đến lãnh vực chuyên môn
- chứng cứ 10 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong nghề
- Chứng chỉ hành nghề
- bằng cớ tiền thù lao được trả chứng minh được khả năng đặc biệt
- chứng cứ thành viên trong các hội đoàn chuyên môn
- bằng cớ được đồng nghiệp, chính phủ, hội đoàn chuyên môn hay cơ sở vật chất buôn bán công nhận vì những thành tựu hay đóng góp quan trọng cho công nghiệp hay cho lãnh vực chuyên môn.

Nắm bắt được nhu cầu và quan tâm của khách hàng, Kornova đơn vị buổi hội thảo đặc biệt về chương trình định cư Eb-2 vào cuối tháng 4/2019


Đăng kí dự hội thảo tại đây: Đinh cư Mỹ trình độ caoKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét