Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Bảo lãnh bố mẹ và ông bà

Từ ngày 11 tháng 1 tháng năm 2019 – Ông Ahmed Husse của bộ di trú người tị nạn với quyền công dân Canada đã chính thức công bố về việc được bảo lãnh dành cho Cha mẹ ông bà, và sẽ bắt đầu vào trưa ngày 28 tháng 1 năm 2019 theo giờ EST. Đây là chương trình năm 2019 sẽ bao gồm các quy trình tiếp nhận hồ sơ theo phương pháp hồ sơ người đến trước được xử lý trước, chính phủ Canada cho biết quy trình nhận hồ sơ mới này là kết quả của việc lắng nghe và giải quyết các mối quan tâm từ việc nộp đơn.

Với chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà được khuyến kích và làm quen với quy trình tiếp nhận hồ mới, theo quy trình tiếp nhận yêu cầu người nộp đơn cần phải một bản sao của trạng thái trong hồ sơ khi họ nộp biểu mẫu quan tâm đến chương trình.

Đoàn tụ gia đình theo diện bảo lãnh cha mẹ là một ưu tiên của chính phủ Canada, việc này luôn hỗ trợ thêm sự thịnh vượng cho nền kinh tế của Canada. hơn thế nữa nhờ có cha mẹ ông bà bên cạnh mà việc chăm sóc con cái, cũng trở nên dễ dàng vì có thêm sự giúp đỡ để tăng khả việc làm của mình.

Sau đây là những việc bảo lãnh cha mẹ mà bạn cần nên biết về các thủ tục cần thiết cho việc bảo lãnh, như mức hạn chương trình năm 2019 là 20,000 hồ sơ. Tiếp theo yêu cầu nộp một đơn đăng ký bảo lãnh trực tuyến lưu ý sử dụng mẫu đơn năm 2019, không được nộp nhiều đơn trùng lắp hay các đơn giống nhau sẽ bị xóa bỏ. Nếu trong bộ hồ sơ có sai xót thì nên chỉnh sửa theo hướng điều chỉnh không được nộp đơn mới. Chuẩn bị hồ sơ thật kỹ để quá trình bảo lãnh được nhanh chóng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét