Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Mở hồ sơ bảo lãnh là bước đầu tiên trong tiến trình dành cho người Việt di trú Mỹ

Lứu ý phải là công dân Hoa Kỳ (Hay còn gọi là thường trú nhân Hoa Kỳ) mới được bảo lãnh diện Việt di trú Mỹ, người này sẽ liên hệ trực tiếp với Cục di trú Mỹ nơi họ đang sống. Phải ghi rõ địa chỉ mình đang sống đối với người bảo lãnh và nộp đơn này cùng với phí mở hồ sơ. Tùy thuộc vào mỗi văn phòng Cục di trú Mỹ nơi hồ sơ được mở sẽ có thời gian giải quyết tương ứng.
Người bảo lãnh sẽ được nhận ngay thông báo chấp từ Cục di trú (Notice of Apporval đơn I-171 hay đơn I-797) và tiến hành các thủ tục tiếp theo của tiến trình người Việt di trú Mỹ khi hồ sơ bảo lãnh đảm bảo đã được chuyển đến Trung tâm Thị thực quốc gia (NVC).
\

Nơi mở hồ sơ dành cho Việt di trú Mỹ

Thông báo ngày xét duyệt hồ sơ Việt di trú Mỹ

Ngày 19.03.2018, Cục Di Trú Mỹ – USCIS đã ra thông báo điều chỉnh lịch xét duyệt hồ sơ EB-5 của tháng 01.2018. Thông báo này được đưa ra chỉ sau 5 ngày kể từ khi USCIS đăng thông báo lịch xét duyệt hồ sơ EB5 ngày 14.03.2018.
Theo đó Cục Di Trú Mỹ đang xét duyệt các hồ sơ I-526 có “Ngày Ưu Tiên” trước ngày 03.01.2016 thay vì chỉ tới ngày 03.11.2015 như thông báo ngày 14.03.2018.
Với điều chỉnh nhanh xét duyệt hồ sơ EB-5 này, thời gian chờ phê duyệt bộ đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 sẽ chỉ còn 25 tháng thay vì 27 tháng như thông báo trước khi điều chỉnh vào ngày 14.03.2018.
Chi tiết về thời gian xử lý bộ hồ sơ EB-5 được điều chỉnh như sau:
Tin Vui Cho Các Nhà Đầu Tư Việt Nam - Cục Di Trú Mỹ Điều Chỉnh Tăng Số Lượng Xét Duyệt Hồ Sơ EB-5
Thông báo điều chỉnh lịch xét duyệt hồ sơ EB-5 của tháng 01.2018 từ USCIS
Tin Vui Cho Các Nhà Đầu Tư Việt Nam - Cục Di Trú Mỹ Điều Chỉnh Tăng Số Lượng Xét Duyệt Hồ Sơ EB-5
Cục di trú Mỹ nơi mở mở hồ sơ, phỏng vấn cho Việt di trú Mỹ

Cục Di Trú Mỹ sửa đổi một số nguyên tắc phỏng vấn và tiêu chí miễn trừ phỏng vấn đối với hồ sơ Chuyển đổi tình trạng trong đó có Việt di trú Mỹ:

Cục di trú cũng bổ sung và cập nhật thêm hướng dẫn đối với các hồ sơ chuyển đổi tình trạng về việc nguyên tắc phỏng vấn cũng như các hạng mục miễn trừ trong lúc phỏng vấn dành cho Việt di trú Mỹ:
  • Ngoài hồ sơ của đương đơn thuộc diện miễn phỏng vấn thì tất cả các trường hợp còn lại sẽ được xin chuyển đổi tình trạng vẫn phải phỏng vấn như bình thường.
  • Nếu chuyển đổi tình trạng thuộc diện việc làm và vợ/chồng thì miễn trừ phỏng vấn với đương đơn này.
  • Đặc biệt bản bổ sung này cung cấp thêm việc xác minh độ tin cậy, tính đủ điều kiện nhập cư Mỹ và tính nhận dạng. Giúp cải thiện phát hiện thành phần gian dối, xuyên tạc có thể gây nguy hại cho Mỹ.
  • Để phù hợp hơn với các danh sách mới cập nhật những trường hợp có thể được miễn trừ phỏng vấn ví dụ như Việt di trú Mỹ thì bản cập nhật này sẽ điều chỉnh hướng dẫn việc di dời các trường hợp phỏng vấn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét